وبلاگ

اصطلاحات مربوط به فیبر نوری

اصطلاحات مربوط به فیبر نوری

3 دی 1398

در این مقاله نگاهی داریم به اصطلاحات مخصوصِ صنعت فیبر نوری.


ادامه مطلب
مزایا و معایب شبکه فیبر نوری

مزایا و معایب شبکه فیبر نوری

4 شهریور 1398

با توجه به افزایش تقاضا برای پهنای باند بالاتر و سرعت بیشتر ارتباطات با اهداف صنعتی و مصرفی، انتقال اطلااعات از طریق فیبر نوری در جوامع مدرن رواج روز افزونی خواهد داشت. در این نوشتار مزایا و معایب ارتباطات فیبر نوری با جزییات بیان خواهد ‌شد.

ادامه مطلب